Η νέα διαθήκη, Novum Testamentum... auctore Johanne Leusden by BIBLE,…

Η νέα διαθήκη, Novum Testamentum... auctore Johanne Leusden by BIBLE, New Testament, in Greek < >
  • Another image of Η νέα διαθήκη, Novum Testamentum... auctore Johanne Leusden by BIBLE, New Testament, in Greek
  • Another image of Η νέα διαθήκη, Novum Testamentum... auctore Johanne Leusden by BIBLE, New Testament, in Greek
An unusual painted vellum binding

Η νέα διαθήκη, Novum Testamentum... auctore Johanne Leusden

Leiden : Ex Officina Luchtmanniana. 1765. 12mo, engraved frontispiece, text in Greek except for title page and following 2 pages [Leusden’s Preface], bound in 18th cenury vellum stained pink except for a central panel , the crucifixion surrounded by flowers and leaves tooled in gilt on each cover painted in red and green, spine label stained in blue, decorative printed endpapers, a.e.g., a little loss of red paint to covers, but a pretty and unusual binding.

Stock No: HMF1617
Print this page View basket Back to list Price: £1,250.00

If unsure of any of these terms click here to download a copy of Carter & Barker ABC for Book Collectors (2006).

Fine and interesting books from 15th to 20th centuries